ผลเสียจากการไม่ขับถ่าย

เมื่อไม่ขับถ่ายทุกวัน

เมื่อ…ไม่ขับถ่ายทุกวันจะส่งผลเสียอะไรบ้าง?

โดยปกติร่างกายของเราจำเป็นจะต้องขับถ่ายของเสียออกทุก ๆ วัน แต่เมื่อหากเรากลั้นอุจจาระ หรือมองข้ามการขับถ่ายเป็นประจำทุกวัน อาจส่งเสียต่อสุขภาพร่างกายเราได้ ซึ่งผลเสียมี ดังนี้

-น้ำถูกดูดกลับ ส่งผลให้อุจจาระแข็ง ทำให้ขับถ่ายยากมากขึ้น

-มีการสะสมของสารพิษภายในร่างกายมากขึ้น

-ของเสียตกค้างในลำไส้

-คราบไขมัน และของเสียเกาะตามผนังลำไส้ เสี่ยงทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับลำไส้ได้

 

Miss A Fiber

  การไม่ได้ขับถ่ายให้เป็นกิจวัตรประจำทุกวันนั้นส่งผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพอย่างมาก ดังนั้นให้ Miss A Fiber เป็นตัวช่วยในการล้างของเสีย ล้างลำไส้ เพื่อลดปัญหาเหล่านี้กันนะคะ