ตลาดแตก! พระมหาเทวีเจ้าเสด็จเยือนกรุงสยาม ตามหาเจ้าพี่ม่านฟ้า

พระมหาเทวีเจ้า-Fiber-MissA-1

ตลาดแตก!  พระมหาเทวีเจ้าเสด็จเยือนกรุงสยาม  ตามหาเจ้าพี่ม่านฟ้า
“โอ้กรุงเทพเมืองฟ้า  อมร  สมเป็นนครมหาธานี  งามเหลือเกิน  เพลินเพลินฤดี  ช่างงามเหลือที่จะพรรณณา  เที่ยวดูเล่นแลเห็นอาคารเหมือนดังวิมานสถานเทวา  งามแสนงามเหมาะนามสมญาเหมือนเทพสร้างมาจึงงามวิไล”  พี่ทิพย์ปลุกแม่หญิงลีเข้ากรุงสยาม  ตามหาเจ้าพี่ม่านฟ้า  หลังจากไม่ได้พบเจอกันนานหลายปี…