ไฟเบอร์ (Fiber) เหมาะกับใคร?

ไฟเบอร์เหมาะกับใคร

ไฟเบอร์ (Fiber) เหมาะกับใคร?

กากใยอาหาร หรือ ไฟเบอร์ (Fiber) คือ เส้นใยอาหารที่มีประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหาร และการกำจัดของเสีย การรับประทานอาหารเสริมไฟเบอร์ เหมาะสำหรับผู้ที่

  • รับประทานผักผลไม้ได้น้อย ทำให้เส้นใยอาหารที่ได้รับเข้าไปไม่เพียงพอ
  • อ้วนลงพุง เพราะร่างกายกำจัดไขมันสะสมได้น้อย มีการดูดกลับพลังงาน เข้าสู่ร่างกายมากเกินไป
  • ต้องการควบคุมน้ำหนัก
  • มีปัญหาอาหารย่อยยาก
  • ผิวพรรณหมองคล้ำไม่สดใส

Fiber จะช่วยกำจัดของเสียตกค้างที่เป็นสาเหตุของผิวพรรณหมองคล้ำออกไป โดยการดื่ม Miss A Fiber เป็นประจำ จะช่วยกำจัดปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ และยังทำให้สุขภาพดีขึ้นอีกด้วย

MissAFiber-25